Mateřská škola Vnorovy
Příchod dítěte je vhodný do 8:00 hodin. Pozdější příchod si mohou rodiče individuálně domluvit s třídními učitelkami. Uspořádání dne vychází z denních potřeb dítěte a je v návaznosti na školní vzdělávací program.

6:00 - 9:15 hod.:
příchod dětí, spontánní hry a činnosti, individuální přístup a individuální péče, pohybová chvilka, hygiena, svačina, pitný režim

9:15 - 12:00 hod.:
didakticky začleněné činnosti v návaznosti na školní vzdělávací program, frontální a skupinové činnosti, pobyt venku, hygiena, oběd.

12:00 - 13:45 hod.:
hygiena, odpolední odpočinek - četba pohádek, spánek, relaxační chvilka

13:45 - 16:00 hod.:
hygiena, svačina, odpolední zájmové činnosti, individuální dokončování prací, volné hry dětí, odchod domů.

Uspořádání dne je přizpůsobeno potřebám přiměřeným věku a individualitě dětí ve třídě.
  


Ve Vnorovech, dne 10.8.2020
Denní režim školy