Mateřská škola Vnorovy
Třída  MYŠIČKY
Třídní učitelky:
Marie Vozábalová
Bc. Magdaléna Zacharová
Telefonní číslo: 511 141 012
Daněk F.            
Gajoš P.             
Gazárková M.    
Grofiková S.      
Herodes J.          
Konečný J.         
Konečný K.       
Konečný V.       
Kurdík M.          
Motyčková E.    
Motyčková E.    
Okénková E.                   
Okénková E.      
Peluchová A.     
Peluchová E.     
Peluchová E.     
Procházka A.     
Procházková S.  
Slavík J.             
Smištík D.         
Studénka J.        
Studénková A.   
Varmuža R.