Mateřská škola Vnorovy
Třída  KRTEČCI
Třídní učitelky:
Marta Mirošová Helena Proroková