Mateřská škola Vnorovy
Třída  JEŽEČCI
Třídní učitelky:
Jana Konečná
Bc. Karolína Macháčková