Mateřská škola Vnorovy
Odhlašování stravy:
     den předem:
          - písemně do sešitu ve vestibulu MŠ.
     v daný den do 7:30 hod.:
          - telefonicky:  518 328 149 (vedoucí školní jídelny)
          - e-mail:  jidelnamsvnorovy@seznam.cz
VNITŘNÍ  SMĚRNICE  PRO  ŠKOLNÍ  STRAVOVÁNÍ
pro školní rok 2020/2021
Výdej stravy: ranní svačina 8:15 - 8:30 hod.
oběd 11:30 - 12:00 hod.
odp. svačina 14:15 - 14:30 hod.
Cena stravy je včetně nápojů. Cena nápojů na den 3,- Kč.

Připomínky rodičů ke stravování:
osobní konzultace s vedoucí školní jídelny
Kalkulace stravy:
děti od 3 do 6 let: nad 6 let:
přesnídávka:   8,00 Kč   9,00 Kč
oběd: 19,00 Kč 22,00 Kč
svačina:     8,00 Kč      9,00 Kč
celkem: 35,00 Kč 40,00 Kč
Pokud dítě onemocní ráno a stravu nelze již tento den omluvit, mohou si rodiče stravu vyzvednout do vlastních jídlonosičů v čase od 11:00 do 11:30 ve školní kuchyni.
Odpolední svačinka se dá odhlásit, pokud rodič alespoň dva dny předem nahlásí, že dítě půjde po obědě domů.

Placení stravy:
Platba stravného se bude strhávat vždy do 15. dne v měsíci na číslo sběrného účtu 0101343811/0800. V měsíci září proběhne první inkaso zálohy, která bude vyúčtována v měsíci červnu následujícího kalendářního roku.
Stravování zajišťuje školní jídelna podle vyhlášky 107/2005 Sb., o školním stravování.