Mateřská škola Vnorovy
Kouzelník
Děti zhlédly, a také si mohly vyzkoušet pár triků a kouzel při kouzelnickém vystoupení.