Mateřská škola Vnorovy
Beseda s knihovnicí
Povídání  s pohádkou si pro děti připravila paní knihovnice.