Mateřská škola Vnorovy
Spím či bdím
Pro předškoláky proběhla beseda s pracovníkem CHKO Bílé Karpaty o životě volně žijících zvířat.