Mateřská škola Vnorovy
Školní vzdělávací program
Řád mateřské školy
Zřizovací listina
Co by mělo dítě umět před nástupem do školky
Plán akcí na školní rok 2020/2021
Desatero pro rodiče dětí předškolního věku
Návrh rozpočtu na rok 2021
Střednědobý výhled nákladů a výnosů
Osobní spis dítěte
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
Dodatek ke Školnímu řádu