Mateřská škola Vnorovy
Počasí radar
TOPlist
14.9.2020
Z důvodu zvýšených hygienických požadavků prosíme rodiče, aby nevstupovali do tříd.
26.8.2020
Doporučená opatření vzhledem k onemocnění COVID - 19
  -  U vstupu do budovy je k dispozici desinfekce rukou
  -  Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit
  -  Pobyt osob uvnitř budovy se omezuje na nezbytně nutnou dobu
  -  Škola zvažuje konání aktivit , kde dochází k vyšší koncentraci lidí (besídky,  
      besedy..)
  -  Při prvním vstupu do třídy si dítě umyje důkladně 20 až 30 sekund ruce
  -  Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem
      chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je
      umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li potvrzením od dětského
      lékaře, že netrpí infekční nemocí.
  -  U dětí, které plní povinnou předškolní docházku, je distanční vzdělávání
      povinné
  -  Úklid a desinfekce školy probíhá dle pokynů a doporučení MZ a MŠMT
20.9.2020
Žádáme rodiče, aby své děti, které jsou nachlazené (kašel, rýma...), nepřiváděli do školky.
22.10.2020
V týdnu od 26.10. do 30.10. bude mít základní škola podzimní prázdniny. Ve středu 28.10. je státní svátek. Nahlaste prosím paním učitelkám, kdo si bude v tomto týdnu nechávat své děti doma.